Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова”

Пълно юридическо обслужване в сферата на интелектуалната собственост, търговското право, недвижимите имоти, неправителствените организации и трудовите правоотношения.

Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова”

Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова” е създадена през 1999г. Кантората специализира в следните области:

  • интелектуална собственост, в частност авторски и сродни права, марки, дизайни, изобретения, полезни модели, географски означения, ноу-хау;
  • търговското (корпоративно) право;
  • сделки с недвижимите имоти;
  • юридически лица с нестопанска цел (неправителствени организации);
  • процесуалното представителство.

Съдружник и един от учредителите на адвокатската кантора, проф.д.н. Живко Драганов е висококвалифициран специалист в областта на интелектуалната собственост и представител по индустриална собственост. Има дългогодишен опит при представянето на обширна правна помощ, свързана с обекти на индустриална собственост, авторски и сродни права. Проф.д.н. Живко Драганов е Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България и Европейски представител за търговски марки и промишлен дизайн към Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания. Институциите пред които осъществява представителство са: Патентно Ведомство на Република България /BPO/, Европейско патентно ведомство /EPO/, Офиса за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте /OHIM/ и Международното бюро по интелектуална собственост /WIPO/. Проф.д.н. Живко Драганов е и уважаван преподавател по „Право на интелектуалната собственост” и „Право на Европейския съюз” в Университета за национално и световно стопанство, град София, също така лектор и участник е в редица семинари в областта на интелектуалната собственост в страната и в чужбина.

Останалите членове от екипа на Адвокатска кантора „Драгнов, Жилков и Калпушкова” – адвокат Маргарита Калпушкова и Венчо Жилков са високо квалифицирани юристи, като всеки един от тях е специалист в различна, строго определена правна сфера. По този начин нашите клиенти са гарантирани, че ще получат най-високо качество на предлаганите от нас юридически услуги, както и персонален подход при решаване на поставените им професионални въпроси.