Archives

Monthly Archive for: ‘март, 2013’

Тълкувателно дело №12 / 2012г. ОСГК

„ОТ КОГА СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА, ЧЕ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ОБЯВЕНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.315,АЛ.2 …

Повече

Международна регистрация на марки

Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора: Мадридска спогодба за международна регистрация на марките, датираща от …

Повече

Единният патент на ЕС – исторически пробив

На 29 юни Европейският съвет приключи преговорите относно бъдещата единна патентна система на ЕС. Дългоочакваното решение проправя пътя за създаване …

Повече