Юридическо обслужване на неправителствени организации

Сдружения с нестопанска цел. Спортни организации. Фондации. Регистрация. Консултации. Свикване и провеждане на общи събрания.

Юридическо обслужване на неправителствени организации. Сдружения с нестопанска цел. Спортни организации. Фондации. Регистрация. Консултации. Свикване и провеждане на общи събрания.

Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова” притежава значителен опит в тази област и предлага правно съдействие, изразяващо се в:

  • Регистрация на и юридически лица с нестопанска цел (сдружения, в това число спортни организации и фондации).
  • Подготовка на документи и вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълно правно обслужване на юридически лица с нестопанска цел.
  • Свикване и провеждане на общи събрания.
  • Вписване в Регистър Булстат към Агенция по вписванията.
  • Вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.