Правно обслужване в областта на интелектуалната собственост. Регистрация. Проучвания. Консултации. Авторско право и сродни права. Търговски марки. Промишлен дизайн. Избретения. Полезни модели. Географски означения.

Интелектуална собственост

Правно обслужване в областта на интелектуалната собственост. Основната част от дейността на нашата адвокатска кантора застъпва правото на интелектуална собственост и неговите обекти.

Повече

Koрпоративно право. Правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества. Регистрация. Консулатции. Търговски сделки. Абонаментно обслужване на търговци.

Koрпоративно право

Koрпоративно право. Учредяване и регистрация на фирми, с българско и чуждестранно участие. Текущо и абонаментно обслужване на фирми.

Повече

Сделки с недвижими имоти и строителни инвестиции. Нотариални сделки. Предварителни договори. Проучване на собствеността. Преговори и представителство. Консултации. Наем и аренда.

Сделки с недвижими имоти и инвестиции

Сделки с недвижими имоти и строителни инвестиции. Пълен комплекс услуги в областта както на местни така и на чуждестранни клиенти.

Повече

Юридическо обслужване на неправителствени организации. Сдружения с нестопанска цел. Спортни организации. Фондации. Регистрация. Консултации. Свикване и провеждане на общи събрания.

Неправителствени организации

Неправителствени организации. Фондации. Сдружения с нестопанска цел. Спортни организации. Притежаваме значителен опит в тази област и предлагаме правно съдействие в множество аспекти.

Повече

Научете за нас

Добре дошли на сайта на Адвокатска кантора „Драганов, Жилков и Калпушкова”

Експертни области

  • Правно обслужване в областта на интелектуалната собственост. Регистрация. Проучвания. Консултации. Авторско право и сродни права. Търговски марки. Промишлен дизайн. Избретения. Полезни модели. Географски означения.
  • Koрпоративно (търговско) право. Правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества. Регистрация. Консулатции. Търговски сделки. Абонаментно обслужване на търговци.
  • Сделки с недвижими имоти и строителни инвестиции. Нотариални сделки. Предварителни договори. Проучване на собствеността. Преговори и представителство. Консултации. Наем и аренда.
  • Юридическо обслужване на неправителствени организации. Сдружения с нестопанска цел. Спортни организации. Фондации. Регистрация. Консултации. Свикване и провеждане на общи събрания.
  • Трудово право.